DentHub - bakgrund

Bakgrunden till bildandet av tjänsten DentHub är den erfarenhet tandläkare och tandtekniker bidragit med där de beskrivit sin frustration över bristande kommunikationen samt kontrollen över produktionen från avtryckstagning till utlämning.

Under utvecklingen av DentHub har fokus legat på att ta fram en användarvänlig plattform som på ett effektivt och enkelt sätt underlättar vardagen för både tandläkare samt tandtekniker. Vi är stolta över att kunna förmedla en tjänst som vi är säkra på kommer bidra med många fördelar för både tandläkare samt tandtekniker och på så sätt göra arbetsvardagen lite roligare.